fbpx
Connect with us

Zeta

Popović: Opštinska kasa Zete raste sa 5,2 na 10 miliona

bojan popović
izvor: Opština Zeta

Opština Zeta očekuje da će sredinom godine raditi rebalans budžeta koji bi trebalo da bude dupliran, odnosno da dostigne iznos od oko 10 miliona eura. Budžet najmlađe opštine u Crnoj Gori za ovu godinu planiran je na 5,2 miliona.

“U decembru prošle godine kreiran je prvi funkcionalni budžet, a ujedno i najveći u istoriji Opštine Zeta, odnosno u istoriji ove lokalne samouprave koji god da je ona imala status, i to u iznosu od 5,2 miliona eura. Najbolji dokaz da je uspostavljen stabilan sistem finansija, kao i da su preduzete aktivnosti bile više nego uspješne, potvrdiće rebalans ovog budžeta koji nas očekuje sredinom godine, a koji će izvjesno duplirati inicijalni plan, što otkriva novu finansijsku dimenziju u Opštini Zeta, i ostavlja prostor za unapređenje aktivnosti svih ogranizacionih jedinica u opštini. Godišnji budžet Opštine Zeta, već u prvoj kalendarskoj godini funkcionisanja, odnosno 2024. godini, sigurno će dostići iznos od oko 10 miliona, a pored temeljnog pristupa u sekretarijatu koji omogućava iskorišćavanje nesumnjivog fiskalnog potencijala koji Zeta ima, ovaj rebalans je dijelom prouzrokovan i usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave početkom godine “, kazao je Bojan Popović, v.d. sekretara za finansije i budžet.

Popović je, osvrćući se na finansijsku situaciju u opštini u proteklih 365 dana, izrazio veliko zadovoljstvo učinjenim.

“U prošloj godini preuzet je sistem koji nijedan euro prihoda nije generisao kroz svoje aktivnosti, već su svi prihodi ušli u kasu Glavnog grada, ili se uopšte nisu ni naplaćivali. U aprilu prethodne godine se bukvalno krenulo od nule, i pregled po finansijskim pozicijama najbolje oslikava promjenu koja se desila. Danas, porezi na dohodak fizičkih lica, porez na nepokretnosti, porez na promet nepokretnosti i prirez porezu i administrativne i komunalne takse su prihodi koji se slivaju direktno na račun Opštine Zeta. Kada su u pitanju naknade, pored uspostavljenog sistema naplate direktno na račun Opštine Zeta za naknade za korišćenje voda i za godišnje naknade pri registraciji drumskih motornih vozila, ostaje još da se uspostavi i sistem naplate koji se odnosi na naknade za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i naknade za puteve. Razlog za to je čekanje saglasnosti Vlade za ove odluke”, rekao je Popović.

Popović kaže da fiskalni kapacitet sekretarijata za proteklih 365 dana, kada su u pitanju tekući prihodi opštine, osnodno sopstveni i ustupljeni, iznosio je 1.571.460 eura.

“Ovo je činjenica koja treba da raduje svakog, jer je u prošlosti fiskalni kapacitet Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci težio nuli. Važno je napomenuti da je najveći dio prihoda, od pomenutih 1,5 miliona, ostvaren ili krajem prošle ili početkom ove godine, jer u okviru godinu dana rada sekretarijata, u prvih pola godine, morale su biti preduzete brojne aktivnosti kako bi sistem profunkcionisao. Činjenica da je funkcionisanje sistema u punom obimu započeto krajem, odnosno početkom ove godine, definitivno ima i negativne finansijske konotacije. Sve dok konačno nije uspostavljen sistem naplate svih prihoda u Opštini Zeta, Glavni grad je uredno naplaćivao sve prihode koji su se odnosili na Opštinu Zeta. Po tom osnovu u 2023. godini je prihodovao skoro 1,3 miliona eura. Sekretarijat za finansije i budžet Opštine Zeta je uspio da precizno utvrdi iznos u saradnji sa resornim državnim institicijama, i već upoznao Sekretarijat za finansije Glavnog grada, ali dalja dinamika oko transfera ovih sredstava će biti definisana u narednom periodu”, kazao je Bojan Popović.

Izvor: Dan

Reklama turizam danilovgrad
Klikni da ostaviš komentar

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Zeta

Za šest mjeseci prihodi Opštine Zeta 3,9 miliona

bojan popović
Budžet Opštine Zeta za prvih šest mjeseci prihodovao je 3,9 miliona eura što je 75 odsto godišnjeg plana, saopštio je za „Dan“ Bojan Popović, vršilac dužnosti sekretara za finansije.

Budžet je inače, planiran na 5,2 miliona eura, ali je zbog rasta prihoda pripremljen rebalans na nešto više od 10 miliona.

“Porez na dohodak fizičkih lica je 976 hiljada eura i to je ostvarenje od 130 posto, a sredstava prenesena iz prethodne godine 928 hiljada odnosno ostvarenje od 232 posto. Prihodi od poreza na nepokretnosti ostvareni su u iznosu od 200 hiljada što je 27 odsto, prirez porezu je 164 hiljade eura što je ostvarenje od 66 odsto, lokalne komunalne takse za šest mjeseci su 116 hiljada što je ostvarenje u iznosu od 46 odsto, naknade pri registraciji vozila iznose 48 hiljada što je ostvarenje od 32 odsto i ukupni transferi i donacije 1,4 miliona eura što je ostvarenje od 66 odsto “, saopštio je Popović.

Za prvih šest mjeseci, kako navodi Popović, ukupni izdaci su ostvareni u iznosu od 1,2 miliona eura, što je 23 odsto od plana.

“Za bruto zarade je potrošeno 514 hiljada eura što je 35 odsto plana, za rashode za materijal je dato 23 hiljade što je 20 odsto od planiranih sredstava, za rashode za usluge je potrošeno 53 hiljade što je izvršenje od 28 odsto, rashodi za tekuće održavanje za šest mjeseci su iznosili 43 hiljade što je izvršenje 22 odsto. Za rentu je potrošeno 13 hiljada što je 37 odsto, za subvencije 61 hiljada što je 22 odsto od plana, dok je za ostale izdatke dato 55 hiljada što je izvršenje od 38 odsto. Izdaci po osnovu transfera institucijama, nevladinom i javnom sektoru, i privrednim društvima čiji je osnivač opština (JKP Zeta) za šest mjeseci iznose 285 hiljada eura što je 41 odsto od plana. Izvršenje kapitalnih izdataka je 131 hiljada eura, odnosno 7 odsto, od čega se najveći dio odnosi na izdatke za opremu – 100 hiljada eura. Izvršenje sredstava rezerve je svega osam hiljada eura odnosno 12 odsto”, rekao je Popović.

Bojan Popović navodi da u narednom periodu veće ostvarenje prihoda mora pratiti i veće izvršenje izdataka, posebno kapitalnih.

“To je i predloženim rebalansom budžeta targetirano kao prioritet kroz alokaciju sredstava, a svakako je definisano i kao prioritet na nivou svih organa Opštine Zeta. Polugodišnji izvještaj još jednom potvrđuje finansijske potencijale koje ima Opština Zeta, a koji će u drugom polugodištu biti definitivno još veći, jer prihodna strana budžeta još uvijek nije dostigla svoj maksimum. Izvršenje izdataka u drugoj polovini godini, takođe mora biti značajnije realizovano, kako bi građani Zete osjetili povećanje fiskalnih mogućnosti u Zeti “, poručio je Bojan Popović.

 

Izvor: Dan

Continue Reading

Zeta

Opština Zeta uručila donaciju u vidu kombija Dnevnom centru

izvor: Opština Zeta

Predsjednik Opštine Zeta, Mihailo Asanović, posjetio je danas JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, gdje je tom prilikom uručio donaciju u vidu specijalizovanog kombi vozila direktorici Dnevnog centra, Sandri Popović.

Gospođa Popović se zahvalila predsjedniku opštine na ovoj vrijednoj donaciji i istakla da je vozilo prijeko potrebno za nesmetano funkcionisanje Dnevnog centra.

“Ovaj vid donacije je od izuzetnog značaja za realizaciju svih potreba koje su neophodne korisnicima u svakodnevnim aktivnostima”, kazala je Popović.

“Opština još jednom dokazuje čvrst i partnerski odnos sa Dnevnim centrom i na ovaj način brine i o ovoj osjetljivoj kategoriji društva kojima je potrebna puna podrška kako lokalne samouprave, tako i države “,  saopšteno je iz Opštine Zeta

Continue Reading

Zeta

Budžet Opštine Zeta sa 5,2 raste na 10, 2 milion eura

zgrada opštine zeta

Opština Zeta pripremila je rebalans budžeta za ovu godinu koji sa planiranih 5,2 milona eura raste duplo, pa će iznositi 10. 297.980 eura.

U dokumentu je naznačeno da su izvorni prihodi planirani na 9.368.893 eura i čine ih porezi od 3.537.100, takse – 335.000, naknade 396.000, ostali prihodi – 40.793 i donacije i transferi – 5.060.000 eura. Izdaci su planirani na 10. 297.980 eura i čine ih tekući izdaci u iznosu od 3.927.480, kapitalni izdaci – 6.080.600 i rezerve – 289.900 eura. Primici od prodaje imovine planirani su na 1.000, a sredstva prenesena iz prethodne godine su 928.086 eura.

bojan popović

Rebalans i rast za pet miliona ne predstavlja iznenađenje za sve nas koji vjerujemo u potencijale ovog kraja, saopštio je Bojan Popović, v.d. sekretara za finasije, u izjavi za „Dan”.

Popović objašnjava da postoje tri razloga zbog kojih je bilo potrebno uraditi rebalans budžeta.

“Prvi razlog je usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, što je značajno uticalo na visinu prihoda Opštine Zeta po dva osnova – uvećan je procenat ustupanja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju sjevernom regionu i opštinama Zeta i Tuzi sa 50 odsto na 89 odsto, i propisano je izdvajanje na poseban račun 10 odsto prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica za određene opštine, među kojima je i Zeta. Drugi razlog je prenos znatno više sredstava iz prethodne godine nego što je to odlukom o budžetu Opštine Zeta za 2024. godinu bilo planirano, prioritetno zbog početka funkcionisanja sistema ustupljenih prihoda tokom četvrtog kvartala prethodne godine, a sa druge strane i zbog niže realizacije kapitalnog budžeta u prošloj godini”,  rekao je Popović.

Kao treći razlog, kada je prihodna strana u pitanju, navodimo činjenicu da je Sekretarijat za finansije i budžet izvršio obračun svih prihoda koje je Opština Zeta trebala da naplati u 2023. godini, a koji su uplaćeni na račune Glavnog grada, navodi Popović.

” Na adresu Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada, dostavljen je zahtjev za prenos naplaćenih sopstvenih i ustupljenih tekućih prihoda od strane Glavnog grada u ime Opštine Zeta, u 2023. godini”,  naveo je Popović.

On je dodao je rebalansom predviđeno usmjeravanje skoro 60 odsto ukupnih sredstava na kapitalni budžet.

“Kapitalni budžet za ovu godinu će iznositi 6,1 miliona eura. U okviru kapitalnog budžeta, 3,1 milion eura se odnosi na izdatke za lokalnu infrastrukturu, 150 hiljada eura za izdatke za građevinske objekte (osnovne škole u Zeti), 2,1 milion eura na izdatke za opremu (od čega se skoro 1,9 miliona eura odnosi na nabavku opreme za Javno komunalno preduzće), i 710 hiljada eura za investiciono održavanje”,  rekao je Popović.

Na tekući budžetsku potrošnju, kako navodi v.d. sekretar za finansije, usmjereno je skoro četiri miliona eura, a na rezerve oko 300 hiljada eura.

“U okviru tekuće budžetske potrošnje najveći rast bilježe pozicija rashoda za tekuće održavanje javne infrastrukture i pozicija transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, kao i transferi privrednim društvima čiji je osnivač opština “, naveo je v.d. sekretara za finansije.

 

Izvor: Dan

Continue Reading

Facebook

Istaknuto

Najnovije

Istaknuto