fbpx
Connect with us

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja sajta i internet servisa Portal Zeta! (www.portalzeta.me), korisnik usluga potvrđuje saglasnost da će svoje ponašanje i poslovanje na servisu Portal Zeta podrediti pravilima i uslovima korišćenjima, a koji su u skladu sa svim važećim zakonskim propisima u republikama iz kojih potiču. Saglasni ste da ispunjavate sve zakonske obaveze u vezi sa platnim prometom, kao što su porezi, dažbine, troškovi poslovanja, prema važećim propisima republika iz kojih potičete.

Korisnik usluga je saglasan da su uslovi i pravila korišćenja servisa Portal Zeta podložni promjenama, te da pružalac usluga nije u obavezi da ih obavijesti o promjenama istih, već će omogućiti pristup stranici gde se nalaze Pravila i uslovi korišćenja.

Svo poslovanje servisa Portal Zeta je u saglasnosti sa važećim propisima države Crne Gore, iz oblasti elektronske trgovine, zaštite autorskih prava, zaštite privatnosti podataka o ličnosti i zakona o obligacionim odnosima.

Autorska prava.

Servis Portal Zeta ima isključiva autorska prava na sajtu www.portalzeta.me, uključujući tekst, slike, audio, video, audio-vizuelni sadržaj, dizajn, programski kod, baze podataka. Svako neovlašćeno raspolaganje bilo kojim dijelom ili cijelinom od navedenih, smatraće se zloupotrebom i kršenjem autorskog prava, te podleže sankcionisanju u skladu sa zakonom.

Servis Portal Zeta. sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja, tekstova i fotografija. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na stranici Portal Zeta.

Dalje prenošenje sadržaja, ili dijela sadržaja sa stranice Portal Zeta dozvoljena je samo uz prethodno naznačenje da je preuzeta sa stranice www.portalzeta.me

Registracija, prikupljanje i obrada podataka

Registracija se obavlja se u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta www.portalzeta.me., te klikom na verifikacioni e-mail, koji korisnik, koji se registruje, dobija.

Prihvatanjem verifikacionog e-maila, klikom na isti, korisnik usluga prihvata da se podaci u njegovoj e-mail adresi, kao i IP adresi prikupe i obrade u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, u svrhe navedene u istima.

Servis Portal Zeta zadržava pravo da odbije zahtjev za registraciju bilo kom korisniku, u bilo kom momentu. Takođe, korisnik usluga može otkazati registraciju, u bilo kom momentu, bez obrazloženja, slanjem e-maila, sa adrese kojom se registrovao.

Korisnik je saglasan da u eventualnom pokretanju sudskog postupka, svi podaci koji su prikupljeni, u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, mogu biti upotrebljeni kao dokaz na sudu.

Korisnik usluga kome je otkazana registracija od strane servisa Portal Zeta nema pravo da se ponovo registruje sa svojim, ili drugim imenom ili pseudonimom, bez prethodnog izričitog pristanka servisa Portal Zeta, u protivnom rizikuje da mu registracija ubuduće bude trajno zabranjena.

Podaci neophodni za registraciju fizičkih lica: ime, prezime, grad, broj telefona, e-mail adresa.

Servis Portal Zeta se obavezuje da će sa podacima korisnika sa kojima raspolaže, postupati u skladu sa zakonom, za tačno određenu svrhu za koju su podaci dati, kao i da se obavezuje da podaci neće biti zloupotrebljavani u svrhe koji nisu predviđeni Pravilima i uslovima korišćenja, osim ukoliko to ne zahteva nadležni organ, a u svrhu vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka. Svrha prikupljanja i obrade podataka su da se obezbedi nesmetano funkcionisanje servisa Portal Zeta, bezbjednost korisnika, kao i e-trgovinu korisnicima servisa, u skladu sa zakonom. Korisnik usluga se obavezuje da ažurira podatke, ukoliko dođe do njihove promjene.

Ime, naziv, pseudonim kojim se korisnik usluga koristi na servisu Portal Zeta, ne smije biti uvrjedljivo, nepristojno, ne smije sadržati referencu na web ili e-mail adresu trećeg lica.

Servis Portal Zeta ne odgovara za tačnost podataka unijetih na servisu od strane drugih lica, niti za rezultate obrade podataka koji su za predmet imali takve podatke.

Korisnik usluga ima pravo da svoj pristanak o prikupljanju i obradi podataka može povući u svakom momentu, bez obrazloženja, a što ima za posledicu prestanak pružanja usluga od strane servisa Portal Zeta, te dospijevanje eventualnih neizmirenih obaveza, kao i bilo koje prikupljanje podataka koje je bilo u toku u momentu povlačenja pristanka.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, korisnik usluga ima pravo na zaštitu, kao i druga prava koja mu zakonski pripadaju, u tom slučaju. Vlasnik servisa Portal Zeta se obavezuje, da će preduzeti sve zakonske mere da bi takvu vrstu zloupotrebe sprečio, a u slučaju da do nje dođe, kontaktiraće nadležne organe.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Portal Zeta obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca i posjetioca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za

poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zapošljenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zapošljeni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i našeg sajta.

Pravila komentarisanja

Administratori portala Zeta  ovlašćeni su za primjenu pravila komentarisanja.

Ukoliko administratori portala Zeta utvrde kršenje pravila komentarisanja, uslijediće upozorenje ili zabrana korisniku na korišćenje korisničkog naloga.

Pristup portalu Zeta odnosno komentarisanju, može se onemogućiti i bez prethodnog upozorenja.

Komentari objavljeni na portalu Zeta ne odražavaju stav vlasnika i uredništva.

Na portalu Zeta zabranjen je govor mržnje, vrijeđanje po nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi, vrijeđanje ličnosti čije ime se pojavljuje u tekstovima portala kao i korišćenje vulgarnih i neprimjerenih riječi. Svako korišćenje portala suprotno prethodno navedenom kazniće se ukidanjem korisniku prava pristupa portalu uz trajno ili privremeno zabranjen pristup.

Svako ugrožavanje lične i porodične bezbjednosti korisnika portala kao i osoba čije se ime pominje u tekstovima portala, putem prijetnji ili na bilo koji drugi način, je nedozvoljeno i svako takvo ponašanje može biti procesuirano kod nadležnih organa.

Nije dozvoljeno postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, šovinstičkog i uvredljivog sadržaja.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica.

Nije dozvoljena upotreba tzv. keyeva, hackova, crackova ili drugog materijala ilegalne prirode, uključujući ilegalne stranice za download.

Prestupi ove vrste rezultiraće trajnom zabranom korišćenja korisničkog naloga.

Zabranjeno je oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatnih informacija u vezi sa sadržajem portala.

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji podliježu autorsko-pravnoj zaštiti.

Zabranjeno je prikupljanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca ili korisnika Portala.

Komentari i sadržaj koji se ne odnosi na teme portala biće obrisani bez obavještenja, a korisnicima koji šalju takve komentare i sadržaje u više navrata biće zabranjen pristup portalu.

Odluka administratora je konačna i na nju korisnici nemaju pravo žalbe.

Registracija korisnika

Samo korisnici koji se registruju mogu komentarisati sadržaj Portala, u skladu sa ovim Pravilima.

Registrovanjem na portalu Zeta korisnik unosi istinite podatke i bira korisničko ime i lozinku. Zabranjena je upotreba uvrijedljivih korisničkih imena.

Za sve objavljene sadržaje pod korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik. Portal Zeta nije odgovoran za neovlašćeno korišćenje naloga, kao ni moguću štetu na taj način učinjenu trećim licima.

Portal Zeta ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga i usluga za koje je korisnik registrovan.

Facebook

Istaknuto

Najnovije