fbpx
Connect with us

Zeta

Opština Zeta potražuje od Glavnog grada transfere u iznosu od 1.270.847,38 €

razgraničenje podgorica zeta

Sekretarijat za finansije i budžet Opštine Zeta obratilo se javnosti saopštenjem kojim detaljno ukazuje na finansijska potraživanja Opštine Zeta od Glavnog grada.

Saopštenje prenosimo integralno:

Kako je javnost već upoznata sa prošlogodišnjim (realizovanim) transferom od strane Glavnog grada na račun Opštine Zeta, u iznosu od 94.145,09 €, uglavnom kroz negativnu i malicioznu kampanju od strane pojedinih odbornika iz Skupštine Glavnog grada, pojavila se opravdana potreba da se obrazlože sva potraživanja koja je Opština Zeta imala, i koja i dalje ima, od Glavnog grada.

Prije skoro dvije godine Zeta je postala samostalna lokalna samouprava, i svi se dobro sjećamo načina na koji je to urađeno, i koji je bio krajnji cilj navedenog. Upravo zbog toga što je Opština Zeta postala samostalna onako kako to ne treba da se radi, u proteklom periodu stvoreni su problemi u funkcionisanju novoformirane opštine.

Političke partije koje su bile glavni krivci za to, sada su „najglasnije“ da osude realizaciju transfera od Glavnog grada ka Opštini Zeta, iako se ti transferi realizuju da bi se ispravile početničke greške koje su oni napravili, zbog pokušaja ostvarivanja političkih ciljeva.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave definisano je da se opštine finansiraju iz sopstvenih prihoda, zakonom ustupljenih prihoda, Egalizacionog fonda i budžeta države. U početnim mjesecima funkcionisanja Opština Zeta se finansirala samo iz budžeta države, dok su sopstveni i ustupljeni prihodi koji su se odnosili na Opštinu Zeta i dalje bili prihodi Glavnog grada, upravo iz razloga nepostojanja „pripremnog“ perioda za formiranje funkcionalnog opštinskog aparata. S tim u vezi, do kraja prošle (2023) godine uspostavljen je funkcionalan sistem finansija u Opštini Zeta, i sada se svi prihodi slivaju direktno u sopstveni budžet, ali je Glavni grad u prošloj godini ostvario dobar dio prihoda u ime Opštine Zeta.

Prihodi koji su predmet potraživanja su: prirez porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, lokalne administrativne takse, godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, porez na dohodak fizičkih lica, naknade za korišćenje voda i porez na promet nepokretnosti.

Glavni grad je do sada realizovao transfere ka Opštini Zeta u ukupnom iznosu od 95.670,99 €, i to za: prirez porezu (75.104,10 €), lokalne komunalne takse (19.040,99 €) i lokalne administrativne takse (1.525,90 €). Opština Zeta je na adresu Glavnog grada predala zahjteve za transfer i ostalih prihoda koji su naplaćeni na račun Glavnog grada umjesto na račun Opštine Zeta, u ukupnom iznosu od 1.270.847,38 €, i to za: godišnje naknade pri registraciji motornih vozila (122.938,04 €), porez na dohodak fizičkih lica (1.042.989,18 €), naknade za korišćenje voda (70.591,43 €) i poreza na promet nepokretnosti (34.328,73 €).

Svi navedeni iznosi utvrđeni su u saradnji sa resornim državnim institucijama (MUP, Poreska uprava, Uprava za vode), kao i kroz saradnju Sekretarijata za finansije i budžet Opštine Zeta sa Upravom lokalnih javnih prihoda i Sekretarijatom za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada, i ne predstavljaju paušalne procjene, već stvarno realizovane prihode, što se može i provjeriti na osnovu podataka iz dostavljenih dopisa koji su u posjedu resornih organa Glavnog grada i Opštine Zeta.

Možda ipak nekome smeta činjenica da je urađeno sve u koordinaciji sa državnim institucijama bez ikakve političke pozadine kada je u pitanju realizacija ovih aktivnosti, zato što do sada to nije bio slučaj, jer su se u proteklom periodu transferi Glavnog grada prema Opštini u okviru Glavnog grada – Golubovci realizovali na paušalnoj procjeni pojedinaca koji su bili na pozicijama odlučivanja, i bili su uglavnom predmet kritikovanja šire javnosti.

Bez obzira na navode koji dolaze sa druge strane, u ovom slučaju je sve crno na bijelo, i ostaje da se dogovori dinamika nerealizovanih transfera između Glavnog grada i Opštine Zeta.

Reklama turizam danilovgrad
Klikni da ostaviš komentar

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Zeta

Glavni grad Opštini Zeta dao na korišćenje sedam službenih vozila

Izvor: Dan

Opština Zeta je prošle sedmice od Glavnog grada dobila na korišćenje sedam službenih vozila. Među njima je i “rendž rover” koji je bivša vlast 2011. godine kupila za 71.000 eura za potrebe Službe zaštite i spašavanja. Ovo vozilo je proizvedeno 2010. godine. Tokom 2015. godine, pokušali su ga prodati za 39.100 eura, ali pošto nije bilo kupaca, koristio ga je bivši gradonačelnik.

Pored “rendž rovera”, u Zeti će se koristiti i “krajsler” koji je služio jednom od nekadašnjih gradonačelnika Podgorice, kao i “bmw” kojim se vozio bivši predsjednik Skupštine Glavnog grada.

Predsjednik Opštine Zeta, Mihailo Asanović,  kazao je da će ova vozila sada služiti službama Opštine Zeta, omogućavajući bolju mobilnost i efikasnost u obavljanju njihovih dužnosti.

“Dobili smo sedam vozila na korišćenje da bi mogli da funkcionišemo. Glavni grad ta vozila uglavnom nije koristio, a nama su potrebna da bi službe mogle da rade. Recimo zbog dijeljenja poreskih rješenja koje ove godine dijele naši kuriri, a prošle godine smo to radili preko Pošte. Takođe, vozila su nam bila potrebna za Komunalnu policiju i Komunalnu inspekciju kako bi krenuli da rade. Bili smo primorani ili da kupimo automobile ili da uzmemo na korištenje ova vozila koja će nas svakako kada bude raspodjela sledovati, odnosno mnogo više “, rekao je Asanović.

Asanović navodi da je „rendž rover“ dat na korišćenje Komunalnoj policiji.

“Svaki sekretarijat sada ima po automobil i mogu bolje da funkcionišu sa odvoženjem pošte i ostalim aktivnostima koji se sprovode, jer su do sad pozajmljivana auta ili su se koristila privatna vozila. Od sedam vozila, tri su pripala Komunalnoj policiji i inspekciji, dok su po jedan automobil dobili sekretarijati. Ono što je bitno naglasiti je da vozila nisu trajno dobijena već samo za korišćenje i mi ih održavamo dok su kod nas. Sa Glavnim gradom smo potpisali dokaz da su nam automobili dati na korišćenje “, saopštio je Asanović.

Continue Reading

Zeta

Za šest mjeseci prihodi Opštine Zeta 3,9 miliona

bojan popović

Budžet Opštine Zeta za prvih šest mjeseci prihodovao je 3,9 miliona eura što je 75 odsto godišnjeg plana, saopštio je za „Dan“ Bojan Popović, vršilac dužnosti sekretara za finansije.

Budžet je inače, planiran na 5,2 miliona eura, ali je zbog rasta prihoda pripremljen rebalans na nešto više od 10 miliona.

“Porez na dohodak fizičkih lica je 976 hiljada eura i to je ostvarenje od 130 posto, a sredstava prenesena iz prethodne godine 928 hiljada odnosno ostvarenje od 232 posto. Prihodi od poreza na nepokretnosti ostvareni su u iznosu od 200 hiljada što je 27 odsto, prirez porezu je 164 hiljade eura što je ostvarenje od 66 odsto, lokalne komunalne takse za šest mjeseci su 116 hiljada što je ostvarenje u iznosu od 46 odsto, naknade pri registraciji vozila iznose 48 hiljada što je ostvarenje od 32 odsto i ukupni transferi i donacije 1,4 miliona eura što je ostvarenje od 66 odsto “, saopštio je Popović.

Za prvih šest mjeseci, kako navodi Popović, ukupni izdaci su ostvareni u iznosu od 1,2 miliona eura, što je 23 odsto od plana.

“Za bruto zarade je potrošeno 514 hiljada eura što je 35 odsto plana, za rashode za materijal je dato 23 hiljade što je 20 odsto od planiranih sredstava, za rashode za usluge je potrošeno 53 hiljade što je izvršenje od 28 odsto, rashodi za tekuće održavanje za šest mjeseci su iznosili 43 hiljade što je izvršenje 22 odsto. Za rentu je potrošeno 13 hiljada što je 37 odsto, za subvencije 61 hiljada što je 22 odsto od plana, dok je za ostale izdatke dato 55 hiljada što je izvršenje od 38 odsto. Izdaci po osnovu transfera institucijama, nevladinom i javnom sektoru, i privrednim društvima čiji je osnivač opština (JKP Zeta) za šest mjeseci iznose 285 hiljada eura što je 41 odsto od plana. Izvršenje kapitalnih izdataka je 131 hiljada eura, odnosno 7 odsto, od čega se najveći dio odnosi na izdatke za opremu – 100 hiljada eura. Izvršenje sredstava rezerve je svega osam hiljada eura odnosno 12 odsto”, rekao je Popović.

Bojan Popović navodi da u narednom periodu veće ostvarenje prihoda mora pratiti i veće izvršenje izdataka, posebno kapitalnih.

“To je i predloženim rebalansom budžeta targetirano kao prioritet kroz alokaciju sredstava, a svakako je definisano i kao prioritet na nivou svih organa Opštine Zeta. Polugodišnji izvještaj još jednom potvrđuje finansijske potencijale koje ima Opština Zeta, a koji će u drugom polugodištu biti definitivno još veći, jer prihodna strana budžeta još uvijek nije dostigla svoj maksimum. Izvršenje izdataka u drugoj polovini godini, takođe mora biti značajnije realizovano, kako bi građani Zete osjetili povećanje fiskalnih mogućnosti u Zeti “, poručio je Bojan Popović.

 

Izvor: Dan

Continue Reading

Zeta

Opština Zeta uručila donaciju u vidu kombija Dnevnom centru

izvor: Opština Zeta

Predsjednik Opštine Zeta, Mihailo Asanović, posjetio je danas JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, gdje je tom prilikom uručio donaciju u vidu specijalizovanog kombi vozila direktorici Dnevnog centra, Sandri Popović.

Gospođa Popović se zahvalila predsjedniku opštine na ovoj vrijednoj donaciji i istakla da je vozilo prijeko potrebno za nesmetano funkcionisanje Dnevnog centra.

“Ovaj vid donacije je od izuzetnog značaja za realizaciju svih potreba koje su neophodne korisnicima u svakodnevnim aktivnostima”, kazala je Popović.

“Opština još jednom dokazuje čvrst i partnerski odnos sa Dnevnim centrom i na ovaj način brine i o ovoj osjetljivoj kategoriji društva kojima je potrebna puna podrška kako lokalne samouprave, tako i države “,  saopšteno je iz Opštine Zeta

Continue Reading

Facebook

Istaknuto

Najnovije

Istaknuto