fbpx
Connect with us

Priroda i društvo

Podgorička preduzeća vadila šljunak, a o uticajima na prirodu i ljude ćutali

Podgorička preduzeća “Putevi”, “Tehnoput” i “Transpetrol” skoro deset godina nisu ispunjavala zakonsku obavezu i Agenciji za zaštitu životne sredine (EPA) nikad nisu dostavili bilo kakve izvještaje o stanju životne sredine za lokacije na kojima se nalaze njihova postrojenja za proizvodnju asfalta i betona. To su rekli iz Agencije na čijem je čelu Milan Gazdić.

Zbog toga što godinama ne ispunjavaju zakonsku obavezu, Agencija je od Uprave za inspekcijske poslove (UIP) tražila da “Puteve” i “Tehnoput”, čija su postrojenja na rijeci Cijevni, te “Transpetrol”, čije je postrojenje na ušću Cijevne u Moraču, upute da su u skladu sa utvrđenim programima praćenja uticaja na životnu sredinu, u obavezi da dostavljaju podatke.

U dopisu UIP-u, iz Agencije podsjećaju da su preduzeću “Putevi” iz Podgorice rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenja za proizvodnju asfalta-asfaltna baza i postrojenje za drobljenje i obradu kamena, izdali u junu 2012. godine.

Iste godine u septembru, saglasnost na Elaborat za postrojenje za proizvodnju asfalta, fabrika betona sa pratećim objektima data je preduzeću “Tehnoput”, takođe iz Podgorice. U martu 2014, Agencija je saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu dala i podgoričkom preduzeću “Transpetrol”, za postrojenje za separaciju prirodnog šljunka, preradu šljunka, proizvodnju betona, betonske galanterije, cementnog maltera i asfalta.

”Elaboratima na koje su date ekološke saglasnosti propisano je da je nosilac projekta dužan da rezultate mjerenja, koji se odnose na pojedine segmente životne sredine, vazduh, voda, buka, zemljište) dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine i organu nadležnom za poslove životne sredine opštine na čijoj se teritoriji realizuje projekat. Kako navedena preduzeća nisu dostavljala Agenciji nikakve izvještaje koji se odnose na praćenje stanja životne sredine (monitoring), s tim u vezi neophodno je da ih uputite na obavezu dostavljanja podataka utvrđenim programom praćenja uticaja na životnu sredinu, kako ne bi kršili odredbe Zakona”, piše u zahtjevu koji je Agencija 3. novembra uputila Upravi za inspekcijske poslove.

U “Programu praćenja uticaja na životnu sredinu” za preduzeće “Putevi”, pored ostalog, piše da je nosilac projekta obavezan da izvršava mjerenja kvaliteta vazduha, zemljišta, otpadnih voda…

Uz mjerenja koja su bila obavezna još u vrijeme izgradnje postrojenja, nosilac projekta bio je u zakonskoj obavezi i da u vrijeme punog kapaciteta rada drobiličnog postrojenja i asfaltne baze, u cilju zaštite životne sredine, vrši mjerenja emisija dva puta godišnje. Dva puta godišnje trebalo je vršiti mjerenja pri radnim uslovima, “koji se redovno ponavljaju sa promjenljivom emisijom – zamjena goriva, čišćenje i regeneracija”.

”Takođe je potrebno obezbijediti prvo mjerenje po završetku izgradnje postrojenja i to nakon uspostavljanja ustaljenog rada. Izvještaj o prvom mjerenju se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine 30 dana nakon izvršenog mjerenja”, piše u dokumentu.

U “Programu praćenja uticaja na životnu sredinu” koji je izrađen za potrebe firme “Transpetrol”, takođe se navodi da je neophodno praćenje kvaliteta vazduha, zemljišta, podzemnih voda, te kumulativne buke.

”Tokom eksploatacije cjelokupnog predmetnog proizvodnog kompleksa ima određenih emisija kojima se može narušiti stanje kvaliteta pojedinih segmenata životne sredine. Tokom eksploatacije ovog projekta potrebno je organizovati od strane nosioca projekta sistematsko mjerenje klasičnih zagađujućih materija u vazduhu… Monitoringom kumulativne buke obuhvatiti kontrolno mjerenje u toku eksploatacije projekta. Potrebno je sprovoditi kontrolu voda na mjestima upuštanja u vodonepropusne septičke jame, a nakon prolaska kroz taložnik (betonjerka) i budući separator ulja i masti (asfaltna baza) u skladu sa normativima o ispitivanju kvaliteta površinskih voda”, piše u “Programu”, koji je 2014. godine izradio Institut “Sigurnost”. Dodaje se i da je o rezultatima izvršenih mjerenja potrebno obavještavati javnost.

U dokumentu piše i da je, radi praćenja stanja životne sredine, kao i u cilju kvalitetnog sprovođenja mjera zaštite životne sredine, koje su predstavljene u Elaboratu o procjeni uticaja, investitor u fazi realizacije na mjestima izvođenja radova u obavezi da organizuje i izvrši ciljana mjerenja, i to – jednom sedmično na mjestu izvođenja asfaltne baze da vizuelno kontroliše nivo prašine; da jednom sedmično uređajem za mjerenje buke kontroliše nivo buke kod asfaltne baze. Obaveza je investitora i da jednom u toku izvođenja radova obezbijedi ispitivanje kvaliteta vazduha, da sedmično vizuelno kontroliše raščišćavanje zemljišta, da mjesečno ili nakon obilnih padavima vizuelno kontroliše eroziju na mjestima izvođenja radova.

U fazi eksploatacije, kako piše, nosilac projekta u obavezi je da tri puta godišnje obezbijedi ispitivanje kvaliteta vazduha… “i to posebno pored objekata drobiličnog postrojenja, betonjerke, postrojenja za proizvodnju cementa i asfaltne baze”.

Takođe, nosilac projekta obavezan je da, prema “Programu”, šest puta godišnje obezbijedi ispitivanje kvaliteta otpadnih voda na mjestima upuštanja u vodonepropusne septičke jame, a nakon prolaska kroz taložnik i budući separator ulja i masti… Šest puta godišnje, nosilac projekta u obavezi je da obezbijedi i ispitivanje kvaliteta podzemnih voda zahvatanjem uzoraka iz podzemnog eksploatacionog bunara. Dva puta godišnje trebalo je mjeriti nivo buke u okolini najbližih stambenih objekata, isto toliko puta pratiti i ispitivati kvalitet zemljišta uzimanjem uzoraka na lokacijama pored stambenih objekata na udaljenosti 200 i 500 metara od postrojenja i pored puta koji vodi prema separaciji…

Za sve rezultate mjerenja, piše u dokumentu, transparentno je trebalo obavještavati javnost, a rezultate dostaviti EPA i organu nadležnom za poslove životne sredine Glavnog grada Podgorica.

Iz Regionalnog vodovoda ranije su saopštili da skladištenjem naftnih derivata i raznim industrijskim procesima asfaltne baze potencijalno ozbiljno ugrožavaju kvalitet vode izvorišta Bolje sestre, te da to dovodi u pitanje održivost projekta vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja.

Mediji su proteklih mjeseci izvještavali o negativnim uticajima postrojenja za proizvodnju asfalta i betona na korita rijeka Cijevne i Morače, navodeći da usljed eksploatacije ta korita izgledaju kao površina Mjeseca…

 

Izvor: Vijesti

Reklama turizam danilovgrad
Klikni da ostaviš komentar

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Priroda i društvo

Poziv mladima: Prijavi se za IV Međunarodni EYCA Educo Camp

Od danas je zvanično otvoren javni poziv za prijavu učesnika/ca na IV izdanje međunarodnog EYCA Educo Camp-a, koji će okupiti 30 mladih ljudi iz Crne Gore i regiona u periodu od 12-14. avgusta u Mojkovcu (Imanje Rakočević). Događaj je namijenjen mladima uzrasta od 18 do 25 godina koji žele da, kroz niz radionica, panel diskusija i predavanja eminentnih profesionalaca, unaprijede svoje znanje i vještine i provedu 2 dana u druženju i povezivanju sa vršnjacima.

Događaj se organizuje povodom Međunarodnog dana mladih. 12. avgusta i tim povodom, kamp će početi panel diskusijom “Šta je mladima zaista važno?” u okviru kog će učešće uzeti predstavnici Ministarstva sporta i mladih, kao i predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija i omladinski aktivisti. U toku dva dana, u bogatom interaktivnom programu, predavači će sa mladima raditi na sticanju novih znanja i razvijanju praktičnih vještina iz oblasti bezbjednosti mladih na internetu, participacije mladih u procesu donošenja odluka, održivog razvoja, zelenih politika, asertivnih komunikacija, finansijske pismenosti, obrazovne mobilnosti i kreativnog preduzetništva, a biće upriličene i projekcije filmova, kvizovi znanja sa nagradama za pobjednike i neformalna druženja u prirodi.

Online formular za prijavu se nalazi na linku, a agenda će biti detaljno komunicirana na sajtu omladinskakartica.me i na EYCA nalozima na mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn.

Ovaj događaj organizuje projektni tim NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Opštine Mojkovac.Zainteresovani se mogu prijaviti do nedelje, 28. jula do 23:59, popunjavanjem jednostavnog formulara na linku, a odabrani učesnici će biti direktno kontaktirani putem mejla u utorak 30. jula. Sve logističke troškove događaja (prevoz, ishrana i smještaj) snose organizatori.

Evropska omladinska kartica (EYCA) je jedina zvanična i besplatna benefit kartica, podržana od strane Ministarstva sporta i mladih, koja u Crnoj Gori omogućava svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina da koriste preko 250 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi.

Projekat u Crnoj Gori sprovodi NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva sporta i mladih u ime Vlade Crne Gore.

Continue Reading

Priroda i društvo

Mladi vozači neće moći da upravljaju “snažnim” automobilima

saobraćajna nesreća

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović naložio je formiranje radne grupe koja će u najkraćem roku pristupiti izradi hitnih izmjena Zakona o bezbjednosti u saobraćaju u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja.

“Saobraćajne nesreće sa teškim posljedicama, kao pitanje koje je decenijama opravdano prisutno u javnosti, nije pitanje jednog organa u državi. Kako bi postigli krajnji cilj, a to je drastičan napredak u ovoj oblasti, apelujemo na društvo u cjelini, da zajednički radimo na ovome. Pored seta državnih organa, neophodno je aktivno učešće i medijske zajednice i civilnog sektora. Svima nam je poznato da je za teške posljedice u saobraćajnim nesrećama najčešće odgovoran ljudski faktor, pa je za rad na podizanju svijesti kod vozača neophodan širi društveni odgovor”, kazao je ministar unutrašnjih poslova.

Danilo Šaranović

Šaranović ističe da će izmjene zakona staviti fokus na drastičnom snaženju kaznene politike, uz primjenu pozitivne prakse.

Takođe, predložiću radnoj grupi da razmotri modalitete uvođenja privremenih vozačkih dozvola za vozače starosti od 18. do 21. godine života, te da za kategoriju mladih vozača razmotri i limitiranje snage motora motornih vozila kojima upravljaju, zabranu upravljanja motornim vozilom od 23h do 06h, kao i limitiranje maksimalne dozvoljene brzine bez obzira na propisana ograničenja“,  kazao je Šaranović.

Pored ovog, kako je naveo ministar, radna grupa koja je formirana na moju inicijativu sredinom januara, a čiji je zadatak implementacija stacionarnih radarskih sistema, do sada je otklonila određene normativne smetnje za realizaciju ovog značajnog projekta, koji je godinama bio mrtvo slovo na papiru.

Continue Reading

Priroda i društvo

Održan okrugli sto: Rječni slivovi Crne Gore – integralna projekcija razvoja

Crna Gora, kroz promišljeno upravljanje svojim resursima, može postići značajan ekonomski razvoj uz očuvanje prirodnih ljepota i ekološke ravnoteže. To je zaključeno na okruglom stolu “Rječni slivovi Crne Gore – integralna projekcija razvoja,” održanom u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Okrugli sto je okupio eminentne stručnjake i istraživače koji su predstavili ključne zaključke i projekcije za valorizaciju resursa Crne Gore. Diskusija je bila temeljena na istraživanju “Rječni slivovi Crne Gore – integralna projekcija razvoja,” obimnom djelu koje je rezultat rada multidisciplinarnog tima pod vođstvom Radisava Raka Nikčevića.

Rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović, otvarajući  skup, osvrnuo se na višedecenijski entuzijazam stručnjaka – učesnika ovog događaja apostrofirajući potencijal za napredak budućih generacija naše zemlje u ovom segmentu. „Nadamo se da je ovo samo prvi korak ka ostvarenju naših ciljeva. Prometejski čin koji smo započeli može nas usmjeriti ka novim dostignućima i pomoći nam da razumijemo šta sve možemo da ostvarimo”, kazao je rektor.

Integralne projekcije razvoja riječnih slivova Crne Gore na skupu je predstavio Radisav Rako Nikčević. On je istakao potencijale valorizacije resursa kao što su vode, agro kompleks, planinski turizam i šumski ekosistem. Posebno je naglasio revitalizaciju Skadarskog jezera kao ključnog elementa za ekonomski i ekološki razvoj, naglašavajući da bi benefiti bili enormni za državu.

Rječni slivovi Crne Gore predstavljaju najvažniji egzistencijalni i razvojni resurs naše zemlje. Kroz ove tokove godišnje protiče više od 25 milijardi m³ vode, ali Crna Gora trenutno koristi samo oko 12% u energetskom smislu ili manje od 3% u reverzibilnoj instalisanosti ovih površinskih dotoka. Višenamjenski efekti od ovih gotovo iskonski čistih količina vode su skoro minorni.

Dr Mihailo Burić je govorio o hidrogeološkim prilikama i klimatskim promjenama. On je istakao kako klimatske promjene utiču na dostupnost i kvalitet vodnih resursa u Crnoj Gori, te kako adekvatno upravljanje može zaštititi vodne eko sisteme i smanjiti erozivne procese.

Husein Vuković je predstavio hidrotehničke projekcije, posebno naglašavajući višenamjenske hidro akumulacije i hidroelektrane. Prema njegovim riječima, ove investicije bi obezbijedile energetsku sigurnost, stvorile nova riblja staništa i turističke atrakcije, te značajno doprinijele prostornoj infrastrukturi i profitabilnosti.
Prostorne aspekte razvoja riječnih slivova predstavio je Predrag Bulajić. On je istakao važnost planiranja infrastrukture koja bi omogućila integrisani razvoj svih resursa, te sinhronizaciju šumskih, turističkih i agrokompleksnih projekata za održiv ekonomski rast.

Na kraju, Željko Vidaković je predstavio ekoagro kompleks, naglašavajući raznovrsne agro proizvodne mogućnosti u različitim klimatskim zonama Crne Gore, od mediteranskih priobalnih područja do brdsko-planinskih regiona. Istakao je da je povrat investicija u ovaj sektor relativno brz, te da bi proizvodnja agro proizvoda mogla zadovoljiti kako domaće, tako i inostrane potrebe.

Zaključeno je da Crna Gora, kroz promišljeno upravljanje svojim resursima, može postići značajan ekonomski razvoj uz očuvanje prirodnih ljepota i ekološke ravnoteže. Predloženi modeli vlasničke i upravljačke strukture, uključujući formiranje državnog preduzeća “Rječni slivovi Crne Gore,” dodatno osiguravaju održivost i profitabilnost ovih inicijativa.

Angažovanjem domaćih i stranih stručnjaka, Crna Gora bi mogla brzo postati bogato i ekološki čisto stanište za sva živa bića.

Continue Reading

Facebook

Istaknuto

Najnovije

Istaknuto